Profesjonalne zaplecza SEO

Regulamin Bigadder.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem serwisu jest DXsoftware Objazdowa 15/8, 65-752 Zielona Góra, NIP: 9730848724.
 2. Serwis Bigadder służy do promocji stron Użytkowników w Internecie, poprzez zapewnianie Użytkownikom linków zewnętrznych kierujących do ich stron.
 3. Serwis Bigadder to także Program Partnerski, polegający na promowaniu na stronach Partnerów usług serwisu Bigadder w zamian za ustaloną prowizję od sprzedaży.

II. Regulamin dla Użytkowników

 1. Użytkownik kupując linki w systemie Bigadder sam dobiera frazy, na które chce promować swoją stronę, a także ilość linków do zamieszczenia.
 2. Serwis Bigadder nie ponosi odpowiedzialności za efekty pozycjonowania strony Użytkownika i nie gwarantuje osiągnięcia konkretnych pozycji w wyszukiwarkach w określonym czasie.
 3. Rejestracja Użytkownika w serwisie Bigadder jest całkowicie darmowa i nie zobowiązuje Użytkownika do wykupienia pakietów linków, ani do zasilenia konta w systemie.
 4. Czas oraz koszt wyświetlania linków wykupionych przez Użytkownika w serwisie Bigadder określony jest w cenniku dla każdego dostępnego pakietu linków.
 5. Użytkownik ma możliwość przedłużenia żywotności wykupionych linków poprzez opłacenie kolejnego okresu wyświetlania, o czym zostanie powiadomiony na 14 dni przez końcem okresu wyświetlania linków.
 6. Serwis Bigadder nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w wyświetlaniu linków lub nieprawidłowe ich wyświetlanie spowodowane wadliwym działaniem sieci teleinformatycznych oraz czynnikami niezależnymi od serwisu Bigadder.
 7. Serwis Bigadder nie świadczy usług dla stron zawierających treści erotyczne, pornograficzne, rasistowskie, namawiające do przemocy oraz inne niezgodne z polskim prawem. W przypadku zgłoszenia przez Użytkownika strony niezgodnej z niniejszym regulaminem, serwis Bigadder nie zwróci poniesionych przez Użytkownika kosztów.
 8. Serwis Bigadder nie gwarantuje wykonania usługi w ściśle określonym czasie, jednak dołoży wszelkich starań, ażeby wykupione przez użytkownika linki zostały opublikowane w satysfakcjonującym dla Użytkownika czasie.

III. Regulamin dla Partnerów

 1. Rejestracja konta Partnera w serwisie Bigadder jest całkowicie darmowa i nie zobowiązuje Partnera do podjęcia współpracy z serwisem Bigadder.
 2. Zamieszczenie na stronie Partnera zdalnego formularza kupowania linków w systemie Bigadder jest równoznaczne z podjęciem przez Partnera współpracy z serwisem Bigadder.
 3. Partner może zamieścić kod zdalnego formularza na dowolnej należącej do niego stronie, wykluczając strony pornograficzne oraz zawierające treści rasistowskie, nawiązujące do przemocy lub inne treści niezgodne z polskim prawem.
 4. Partner jest zobowiązany zgłosić w systemie Bigadder wszystkie domeny, na których zamieścił zdalny formularz zakupu. Aby zarejestrować domenę w serwisie należy dodać ją w zakładce ‘moje domeny’ po zalogowaniu się do Panelu Partnera.
 5. Każde zamówienie sfinalizowane poprzez zdalny formularz zakupu na stronie Partnera zostanie wyszczególnione w Panelu Partnera w serwisie Bigadder oraz spowoduje naliczenie na konto Partnera ustalonej prowizji od sprzedaży.
 6. Wypłata środków zgromadzonych przez Partnera może zostać zrealizowana dopiero po zgromadzeniu na koncie Partnera minimum 20 zł, a także po podaniu przez Partnera danych potrzebnych do wypłaty, tj. imię, nazwisko, pełny adres oraz numer konta bankowego.
 7. Czas oczekiwania przez partnera na wypłatę środków wynosi maksymalnie 10 dni roboczych od zgłoszenia chęci wypłaty.
 8. W przypadku nie zastosowania się przez Partnera do postanowień niniejszego regulaminu, serwis Bigadder zablokuje domeny Partnera w swoim systemie i w szczególnych przypadkach może odmówić wypłaty zgromadzonych na koncie Partnera środków.

IV. Postanowienia końcowe

 1. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu Użytkownicy oraz Partnerzy zostaną apoinformowani przez serwis BigAdder na e-mail podany podczas rejestracji w serwisie.
 2. Użytkownicy oraz Partnerzy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych podczas rejestracji kont w serwisie.
 3. Użytkownicy oraz Partnerzy zgadzają się na otrzymywanie informacji handlowych i technicznych od serwisu Bigadder tylko jeśli będzie to konieczne.
 4. Serwis Bigadder zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim danych osobowych Użytkowników oraz Partnerów z wyjątkiem sytuacji, w których o takie dane wystąpią organy do tego powołane.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.